Špičková vyvažovačka Hunter GSP 9700 už aj v Hlohovci !

HUNTER_GSP_9700Hunter GSP 9700 je jediná vyvažovačka s CESTNÝM TESTOM. Zariadenie simuluje jazdnú skúšku pomocou valca pritláčaného ku kolesu silou až 635 kg (sila závisí od veľkosti kolesa – na 14″ koleso z Fabie nie je potrebná taká sila ako na 21″ koleso z Offroadu). V priebehu testovacej rotácie meria radiálne a axiálne sily vyvodené kolesom pod zaťažením. Zariadenie identifikuje vibrácie spôsobené zmenou radiálnej sily až do tretej harmonickej.

OBR1pneu

 

Nerovnomernosť radiálnej sily môže byť spôsobená:

• nehomogenitou pneumatiky

• hádzavosťou pneumatiky a/alebo ráfiku

• nepresným usadením pneumatiky na ráfik

• chybným uchytením kolesa na vyvažovačku

 

 

Vyvažovačka dokáže navrhnúť riešenia pre elimináciu vibrácií pomocou programu •Force Matching ® – kompenzácia miesta nehomogenity pneumatiky miestom hádzavosti ráfiku pootočením pneumatiky voči ráfiku – pozor, to nie je to isté čo kompenzácia nevyvážených hmôt! GSP 9700 vypočíta o koľko sa silový účinok zmenší ešte pred použitím tohto riešenia.Ťah vozidla do strany je jeden z najhoršie riešiteľných problémov. Za predpokladu správneho nastavenia geometrie vozidla je ťah vozidla do strany spôsobený silami v pneumatikách. Tieto sily nie je možné diagnostikovať pri vyvažovaní kolesa alebo nastavovaní geometrie. GSP 9700 zmeria bočné sily, ktoré spôsobujú jednotlivé kolesá a navrhne umiestnenie kolies na vozidle tak, aby ťah vozidla do strane bol čo najmenší.

Najväčšia chyba pri samotnom vyvažovaní nastáva nesprávnym upnutím kolesa. Toto sme eliminovali nákupom veľmi presných vystreďovacích kónusov a špeciálnej upínacej hlavy, ktorá presne simuluje stav, ako keby bolo koleso upnuté na aute skrutkami. Naviac GSP 9700 vie sama upozorniť na nesprávne upnutie kolesa, čím úplne vylúči prípadnú chybu upnutia.

Rovnako dôležité je presné umiestnenie závažia. Na to na GSP 9700 slúžia laserové indikátory, ktoré ukážu presnú požadovanú polohu závažia – žiadne hádanie „od oka“ voči nejakej vzdialenej ryske!