Trasie Vám pri brzdení volantom alebo brzdový pedál?  Príčinou môže byť nadmerná hádzavosť brzdového kotúča alebo náboja kolesa.

Diagnostika tohto problému môže spočívať v skúške na valcovej skúšobni bŕzd, kde sa dá rýchlo zistiť, ktorý kotúč (náboj) robí najväčšie problémy, následne sa skontroluje odchýlkomerom kotúč priamo na náboji, potom samotný náboj a nakoniec sa vymení vadný diel. Bohužiaľ hlavne kvalitné náboje na novšie typy vozidiel nie sú lacné – obsahujú totiž v sebe náboj, ložisko, impulzný krúžok pre ABS a niekedy aj samotný snímač ABS.

My máme pre Vás lacnejšie riešenie! Sústružíme brzdové kotúče priamo na vozidle. Takto vykonaná oprava kompenzuje aj hádzavosť náboja, čo výrazne šetrí investície potrebné na odstránenie problému. Rovnako túto službu ponúkame pri výmene brzdových platničiek. Brzdový kotúč totiž nie je opotrebený rovnomerne a tým pádom potrebujú brzdové platničky dlhšiu dobu na to, aby dosadali správne na celú plochu kotúča. Pri zosústružení nerovností dosadá nová brzdová platnička ihneď správne na celú plochu a jej správne usadenie trvá naozaj len pár zabrzdení (usadenie vykonávame väčšinou my pri skúške na valcovej skúšobni bŕzd alebo skúšobnej jazde).

Pred aj po sústružení kontrolujeme hrúbku brzdového kotúča, aby sme si overili, že je väčšia ako minimálna prípustná hrúbka stanovená výrobcom vozidla.